Βραβείο Kavala Expo 2018
Ευχαριστήρια επιστολή Kavala Expo 2018
2η Συνέργια
4η Συνέργια
5η Συνέργια
Παγκόσμια ημέρα για τη Γυναίκα
ΑΜΚΕ Επιστημονική ομάδα "ΟΨΟΜΕΘΑ εις Φιλίππους"